SÅ HÄR GÅR DET TILLFRÅN SKISS TILL FÄRDIGT HEM

Med vår långa erfarenhet vet vi hur det kan pirra i magen inför alla stora beslut. Därför har vi en genomtänkt plan för hur attefallshuset ska växa fram från skiss till färdigt hem. Ett kontrakt, en projektledare samt totalentreprenad gör att processen blir enkel och lätt att följa. Så här enkelt är det.

Första attefallsmötet
Det första mötet med vår säljare är ett viktigt möte där vi lär känna varandra och vi får möjlighet att lyssna på vad ni har för attefallsdrömmar. Hur kan vi förverkliga dem till en prislapp som passar er? När ska attefallshuset byggas? Vi berättar om hur vi ritar och bygger attefallshus och vad vi är bra på. Samtidigt kan ni ställa alla era frågor. Vi bollar idéer och lösningar tillsammans.
1
Vilket attefallshus är du?
Vid behovsanalysen är det arkitekten som lyssnar på era tankar, intressen, smak och behov inför det nya attefallshuset. Arkitekten har då även besökt den aktuella tomten. Allt vägs noga in och efter ett par dagar presenterar vi ett förslag för er. Resan mot ert nya attefallshus har börjat.
2
Kontraktskrivning
När ritningen och offerten är godkända är det dags för kontraktskrivning. Med AttefallsDesigns totalentreprenad räcker det med ett enda avtal.
3
Egen projektledare
Nu är vi en bit på vägen. Dags att tilldelas en egen projektledare som kommer att vara er högra hand under hela attefallsresan. Inget attefallsresa är den andra lik, därför lägger vi stor vikt vid att just ni ska känna er trygga genom hela processen.
4
Bygga, bygga och bygga
Nu börjar det hända saker! Under hela byggprocessen har ni löpande kontakt med er projektledare. Ni har regelbundna avstämningar via mail, telefon men också genom fysiska besök på tomten.
5
Slutbesiktning och inflyttning!
Färdigt! Efter besiktningar och kontroller är det äntligen dags för det ni drömt om nämligen nycklarna till ert attefallshus, pirret i magen och inflyttningsfesten.
6

Välkommen hem

Välj Attefallsdesign,
Vi tar hand om allt.

NYCKELFÄRDIGA ATTEFALLSHUS

Vi skapar ditt attefallshus efter dina krav. Arkitektritat och byggt av våra egna hantverkare på plats hos er.

Är du intresserad av ett eget attefallshus? Kontakta oss, vi besvarar alla dina frågor.